• Česky
  • Anglicky
  • Francouzsky
  • Německy
  • Polsky
Name-day: Laury, Laurentego a Nory
Sobota, 6 Červen 2020
Oferta inwestycyjna

W ofercie inwestycyjnej jest wiele terenów typu greenfield oraz brownfield oraz obiektów do wykorzystania na cele, np. produkcyjne, handlowe i usługowe, gastronomiczne i turystyczno-rekreacyjne, w tym:

Hala magazynowa    Hale produkcyjne i magazynowe

Łąka, Pole, Zielony, Charakter, Trawa    Działki produkcyjno-usługowe

Tereny pod farmy fotowoltaiczne   Tereny pod farmy fotowoltaiczne

Sala Konferencyjna, Tabela, Urząd, Biznesu, Wnętrze    Powierzchnie biurowe

Sa Rapita, Mallorca, Baleary, Budowa, Dom, Projekt    Powierzchnie mieszkaniowo-usługowe

Odeslání snímku, výhru
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter