• Česky
  • Anglicky
  • Francouzsky
  • Německy
  • Polsky
Name-day: Benedykta, Kariny a Olgi
Sobota, 11 Červenec 2020
Przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych

Wnioski, zawierające potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.30.

Regulamin przyznawania stypendiów oraz druk (wzór) wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (link do strony) oraz w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Pl. Magistracki 1, pok. nr 21.

Odeslání snímku, výhru
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter