• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Eustachego, Faustyny and Renaty
Wednesday, 20 September 2017
Wałbrzych
26.07.2017
Informacja o uruchomieniu syren alarmowych w dniu 1 sierpnia br.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 225 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2017 r., w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r., zostanie przeprowadzony na terenie miasta Wałbrzycha trening systemu wczesnego ostrzegania.
W ramach treningu zostanie wyemitowany następujący sygnał akustyczny: „Ogłoszenie alarmu”- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut – o godz. 1700-1703.

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter