• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Hanny, Klementyny and Łukasza
Friday, 18 October 2019
10.06.2019
Otwarcie RIPOKa!

Od dzisiaj Wałbrzych jest jedną z niewielu gmin w Polsce, w której funkcjonuje komunalna instalacja przetwarzania odpadów. Inwestycja ta pozwoliograniczyć wzrost cen odbioru śmieci od mieszkańców naszego miasta. 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu (RIPOK) powstała w ramach projektu “Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 2014-2020. Wartość projektu: 24 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 17 mln zł.

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter