• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Elżbiety, Faustyny and Pawła
Tuesday, 19 November 2019
Investment offer
PLANY INWESTYCYJNE GMINY WAŁBRZYCH (SEKCJA BADAWCZA 0008 PONIATÓW, UL. JACHIMOWICZA)

TERENY INWESTYCYJNE GMINY WAŁBRZYCH, KTÓRE SĄ ZLOKALIZOWANE W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ WAŁBRZYCH „INVEST-PARK” Sp. Z oo (SEKCJA BADAWCZA 0008 PONIATÓW, UL. JACHIMOWICZA)

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2019 r.

PLAN NAKŁADANIA TERENU NA TERENIE TERENÓW ORKANY I JACHIMOWICZA

Uchwała Rady Miasta Wałbrzycha nr. XXIX / 90/04 z 30 września 2004 r

Działki inwestycyjne na terenie Wałbrzycha, właściciel: WAŁBRZYCH SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "INVEST-PARK" Sp. Ogród zoologiczny:

PLAN POZIOMU ​​OBSZARU WAŁBRZYCHA SPECJALNE STREFY GOSPODARCZEJ

Uchwała Rady Miasta Wałbrzycha nr. III / 15/10 z 16 grudnia 2010 r

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI:

PLANY INWESTYCYJNE GMINY WAŁBRZYCH DO CELÓW MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNYCH - OFERTY WŁAŚCIWOŚCI NA SPRZEDAŻ:

Kontakt

URZĄD GMINY WAŁBRZYCH,
Gminny Ośrodek Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Zarządzanie Strategiczne, Nadzór Właścicielski, Biuro
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego  MARTYNA DĄBROWSKA
Ekspert pro-biz i pro-export
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, Polska
telefon: +48 74 66 55 347
e-mail:  investinwalbrzych@um.walbrzych.pl
Facebook: www.facebook.com/investinwalbrzych

W zakresie utylizacji nieruchomości:
Urząd Majątkowo-Infrastruktorski Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, Polska
tel .: 74 66 55 240, 74 66 55 221, + 48 74 66 55 233
m.krol @ um.walbrzych.pl , a.winiarska@um.walbrzych.pl

Odnośnie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: Biuro Rewitalizacji i Zagospodarowania Terenu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, Polska
tel. 74 64 44 721, + 48 74 64 44 722, + 48 74 64 44 724
planowanie @ um.walbrzych.pl

Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter