Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Projekty dofinansowane ze środków krajowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

  1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30  w Wałbrzychu.
  2. Remont Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu
  3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu.
  4. Modernizacja krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu

 

„Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – dotacja Województwa Dolnośląskiego

  1. Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

 

Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat – Bank Gospodarstwa Krajowego

  1. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Wiejskiej
  2. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II
  3. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  1. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego
  2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS