• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Anety, Lecha i Leona
środa, 20 lutego 2019
Wałbrzych
04.10.2018
Informacja o obwodach wyborczych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o wyznaczonych w Wałbrzychu obwodowych komisjach wyborczych ds. przeprowadzenia glosowania w obwodach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Rady Miejskiej Wałbrzycha, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Wałbrzycha zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Wałbrzycha (Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pok. 6 ul. Kopernika 2) najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00 .

Lokale obwodowych komisji wyborczych
dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

1. Obwód Nr 2 – Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia”
ul. Wrocławska 169

2. Obwód Nr 4 – Przedszkole Samorządowe Nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi
Filia przy ul. Sosnowej 25 a.

3. Obwód Nr 5 – Zespół Szkół Nr 4
ul. A. Sokołowskiego 75

4. Obwód Nr 14 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Olimpijczyków Polskich
ul. Grodzka 71

5. Obwód Nr 18 -Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2.
ul. Kasztelańska 7

6. Obwód Nr 20 – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Palisadowa 48

7. Obwód Nr 28 – Zespół Szkół Nr 1
ul. Ignacego Paderewskiego 17

8. Obwód Nr 30 – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23
ul. Andrzeja Struga 3

9. Obwód Nr 45 – Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Adama Mickiewicza 26

10. Obwód Nr 47 –Zespól Szkolno- Przedszkolny Nr 1
ul. 1 go Maja 105

11. Obwód Nr 57 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Melchiora Wańkowicza 13

W dniu wyborów w Wałbrzychu będzie funkcjonował darmowy transport dla osób
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Do dyspozycji będzie samochód dostosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Osoby ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu w dniu wyborów będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w godzinach od 10.00 do 18.00.
Prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji telefonicznie z półgodzinnym wyprzedzeniem - Straż Miejska tel: 74 64 44 840

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter