• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Erazma, Marianny i Marzeny
wtorek, 2 czerwca 2020
Wałbrzych
28.03.2020
Informacja o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 28.03.2020 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania dla  pyłu zawieszonego PM10  m.in. na stacji pomiarowej w Wałbrzychu.   

Przyczyna przekroczenia: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Wrażliwe grupy ludności: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie; osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

- ogół ludności: rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, ogranicz wietrzenie pomieszczeń, unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

- wrażliwe grupy ludności: ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, ogranicz wietrzenie pomieszczeń, unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego oraz bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter