• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Biny, Damazego i Waldemara
środa, 11 grudnia 2019
Wałbrzych
22.07.2019
Nabór ochotników do służby przygotowawczej

WKU w Kłodzku prowadzi nabór do służby przygotowawczej z przeznaczeniem do korpusu szeregowych, na III turnus w 2019r.

Termin rozpoczęcia służby przygotowawczej - wrzesień i październik 2019r.

Służba przygotowawcza może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba to może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasdadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj i już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej (druk można pobrać ze strony internetowej) składa sie osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku.

Czas trwania służby przygotowawczej - do czterech miesięcy - dla szkolonych na potrzeby korpusu szeregowych.

Uposażenie przysługujące żołnierzom, kandydatom na szeregowych, pełniącycm służbę przygotowawczą jest w wysokości 1095 zł. brutto.

Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa pieniężna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego powołanie do służby (na 2019r. - 2250zł. brutto).

Inne uprawnienia przysługujące żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą to bezpłatne: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78%, ochrona stosunku pracy i innych uprawnień pracowniczych.

NIE POZOSTAWAJ BIERNY - JUŻ DZIŚ ZŁÓŻ WNIOSEK

WKUw Kłodzku ul. Walecznych 61

tel. 261 647 430,   261 647 457

e-mail: wkuklodzko@wp.mil.pl

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter