• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda
czwartek, 19 września 2019
Wałbrzych
28.12.2015
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Wałbrzycha

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) Miasto Wałbrzych realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz od 1 stycznia 2019 r. również na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie sama ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,  
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism 
  • w postępowaniu sądowo – administracyjnym, 
  • sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy ma drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

W Wałbrzychu od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych w następujących miejscach:

Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych
i Okręgową Radę Adwokacką

Dni i Godziny

Lokalizacja punktu

1130-1530

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Limanowskiego 9

58-300 Wałbrzych

- parter (adwokat)

tel. 74/666-63-99

900-1300

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Kopernika 2,

58-300 Wałbrzych

pok. 16 (radca prawny)

tel. 74/665-52-53

Nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzone przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo- Szkoleniowe w Jedlinie-Zdroju

od poniedziałku do piątku

730-1130

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Limanowskiego 9

58-300 Wałbrzych

-parter (radca prawny/adwokat)

tel. 74/666-63-99

poniedziałek

1300-1800

od wtorku do piątku

1300-1700

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Kopernika 2

58-300 Wałbrzych

pok. 16 (adwokat/ radca prawny)

tel. 74/665-52-53

poniedziałek

1200-1700

od wtorku do piątku

1200-1600

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Hirszfelda 4

58-309 Wałbrzych

tel. 74/666-10-21

- parter (adwokat/ radca prawny

Zgłoszenie terminu wizyty tel. 74 6655197

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter