• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Brunona, Jana i Wery
niedziela, 12 lipca 2020
Wałbrzych
28.12.2015
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Wałbrzycha

Nowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas stanu epidemii

W okresie stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Wałbrzychu odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba, która chce uzyskać nieodpłatną poradę prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, mail), może umówić termin udzielenia porady dzwoniąc pod nr telefonu: 74 66 55 197 (od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:30 do 14:30)

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób
w ciągu ostatniego roku.

Nowelizacja przepisów poszerza krąg beneficjentów o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 •  poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 •  wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 •  przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
 •  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 •  nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. 

Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Na terenie Wałbrzycha od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w następujących miejscach:

Lokalizacja punktu

Dni i Godziny

Podmiot prowadzący

ul. Limanowskiego 9

58-300 Wałbrzych

- parter

tel. 74 66 66 399

od poniedziałku do piątku

730-1130

Punkt NPO**

adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie

Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

od poniedziałku do piątku

1130-1530

Punkt NPP ***

adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Adwokacką

ul. Kopernika 2,

58-300 Wałbrzych

pok. 16

tel. 74 66 55 253

od poniedziałku do piątku

900-1300

Punkt NPP

radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

poniedziałek

1300-1800

od wtorku do piątku

1300-1700

Punkt NPO

adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie

Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

ul. Hirszfelda 4

58-309 Wałbrzych

tel. 74 666 10 21

poniedziałek

1200-1700

od wtorku do piątku

1200-1600

Punkt NPO

adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie

Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

Zgłoszenie terminu wizyty pod numerem telefonu 74 6655197.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Wałbrzycha, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, w miejscu zamieszkania. Osoby te, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie* wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty informacji o osobie uprawnionej, udziela porady w umówionym terminie.

Osoba uprawniona, doświadczająca trudności w komunikowaniu się posiada możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego bądź uzyskania pomocy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tego rodzaju usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tutejszego Urzędu, w następującej formie:

 • e-mail: e.zak@um.walbrzych.pl
 • fax: 74 / 64 88 506
 • tel. ( korzystając z osoby przybranej ): 74 / 66-55-197
 • podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W przypadku gdy problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, mieszkańcy Wałbrzycha mają również możliwość uzyskania stosownej pomocy na przedstawionej poniżej liście jednostek  nieodpłatnego poradnictwa:

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter