• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Joachima, Kiry i Maurycego
środa, 20 marca 2019
Wałbrzych
22.05.2018
Projekt MOPS "Nasze dzieci"

Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Unia Europejska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje projekt pod nazwą „Nasze dzieci” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej na terenie Miasta Wałbrzycha poprzez zwiększenie ich dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej. Projekt
„Nasze dzieci” obejmie wsparciem łącznie 200 osób w tym: 80 dzieci poniżej 15 roku życia, 40 dzieci
w wieku 15– 17 lat, 40 osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze) oraz 40 opiekunów usamodzielnienia.

Link: https://mops.walbrzych.pl/pl/1259-2/

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter