• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Elwiry, Hipolita i Radosławy
czwartek, 13 sierpnia 2020
Wałbrzych
12.03.2014
Założenia programu „Czysty Wałbrzych”
 • konsekwentne egzekwowanie od zarządców terenów w mieście realizacji umów dotyczących utrzymania porządku i czystości.
 • uruchomiony całodobowy, bezpłatny numer telefonu 986, pod którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące czystości w mieście.
 • szybkie reagowanie na zgłaszane uwagi – wszczęcie właściwej procedury w ciągu 24 godz. w przypadku terenów gminnych, 48 godzin w pozostałych przypadkach.
 • z Urzędem Marszałkowskim zostanie zawarte porozumienie w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych utrzymania letniego dróg wojewódzkich.
 • negocjowane będą także warunki przejęcia utrzymania zimowego.
 • negocjacje w zakresie utrzymania dróg prowadzone są również ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu.
 • Porozumienie z Energią Pro w Wałbrzychu dotyczące przyśpieszenia naprawy oświetlenia miejskiego - zamontowania energooszczędnych lamp i pomalowania słupów.
 • Straż Miejska została zobligowana do skrupulatnego pilnowania porządku i czystości w mieście
Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter