• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Benedykta, Kariny i Olgi
sobota, 11 lipca 2020
Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

Beneficjent: Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu

Projekt: Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

Wartość całkowita inwestycji: 397.480.381,71 PLN

Wartość dofinansowania: 296.792.459,33 PLN

Cele projektu:

  • Odciążenie centrów miast Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju od ruchu pojazdów.
  • Odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego miasta Wałbrzycha w kierunku północ-południe.
  • Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających osób korzystających z dróg w rejonie realizacji inwestycji.
  • Usprawnienie połączenia komunikacyjnego z ważnymi celami podróży mieszkańców (zakłady pracy, szkoły, obiekty użyteczności publicznej itp.)
  • Oszczędność czasu podróży.

www.mapadotacji.plPrześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter