• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera
piątek, 5 czerwca 2020
Gospodarka

Jednym z celów strategicznych, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do roku 2020 jest rozwinięty, konkurencyjny i innowacyjny przemysł oraz wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta
Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym, które w Wałbrzychu w większości lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. WSSE „INVEST-PARK” powstała w 1997 roku i należy do najlepiej rozwijających się w kraju.
Podstrefa Wałbrzych WSSE „INVEST-PARK” zajmuje obszar 216,94 ha. Położona jest na obrzeżach północnej części miasta, w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 35, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej, 40 km od autostrady A4. Swoją działalność zlokalizowało tutaj 16 inwestorów:

 • QUIN POLSKA Sp. z o. o.
 • TRISTONE FLOWTECH POLAND Sp. z o. o.
 • AGC Glass Poland Sp. z o. o.
 • CERSANIT III S.A.
 • MIGAPOL Sp. z o. o.
 • TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o.
 • FAURECIA WAŁBRZYCH S. A.
 • NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o. o.
 • POLAND SMELTING TECHNOLOGIES „POLST” Sp. z o. o.
 • TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME Oddział w Polsce
 • OPALEX Sp. z o. o.
 • POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o. o.
 • MANDO CORPORATION POLAND Sp. z o.o.
 • RONAL POLSKA Sp. z o. o.
 • MAXPRO CNC Sp. z o. o.
 • CORTHINX Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zainwestowały blisko 4,8 mld złotych i utworzyły ogółem 7.120 miejsc pracy.
Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szklarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowlanych, chemiczną, metalową, elektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą. Najważniejsze firmy z tych branż to:

 • PORCELANA „KRZYSZTOF” Sp. z o.o.
 • WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE „VICTORIA” S.A.
 • ENITRA Sp. z o. o.
 • FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH „CAMELA” S.A.
 • KOPEX MACHINERY S.A.
 • LEGIPOL Sp. z o. o.

Wałbrzych posiada wiele terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cele produkcyjne, handlowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe.

Gmina Wałbrzych wspiera głównie działalność małych i średnich przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta. Najważniejsze inicjatywy skierowane do przedsiębiorców to:

 • Funkcjonowanie w strukturze Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu komórki odpowiedzialnej za kontakt z przedsiębiorcami, przekazywanie informacji na temat dostępnych na rynku środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej UM Wałbrzych (www.um.walbrzych.pl - zakładka gospodarka)
 • Prowadzenie w ramach Biura Obsługi Klienta obsługi przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – tzw. jedno okienko.
 • Opracowana dla potencjalnych inwestorów Oferta Inwestycyjna, zawierająca zbiór najważniejszych informacji o nieruchomościach gruntowych i zabudowanych, przeznaczonych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Publikacja ofert inwestycyjnych w czołowych wydawnictwach i na stronach internetowych m.in. PAIiZ.
 • Stała współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w sprawie współdziałania na rzecz gospodarczej promocji Miasta. Celem nadrzędnym współpracy Gminy Wałbrzych i PAIiIZ jest zwiększenie szans Miasta Wałbrzycha na pozyskanie inwestorów. Zasadniczym elementem współpracy jest tworzenie, aktualizowanie i przekazywanie Agencji regionalne oferty inwestycyjne Wałbrzycha, bazy danych przedsiębiorstw - eksporterów w Mieście, a także wspólnie z PAIiIZ obsługa projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie Wałbrzycha. Jednym z ważniejszych zobowiązań Agencji wynikających z zawartego porozumienia jest przekazywanie ofert inwestycyjnych i gospodarczych przygotowywanych przez Miasto inwestorom i partnerom zagranicznym.
 • Funkcjonowanie Dolnośląskiego Parku Technologicznego, którego celem jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami przyjętymi w UE obszaru prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcanie do inwestowania w przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi technologiami, przy zapewnieniu dogodnej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury, profesjonalnych usług pomocniczych wraz z systemem wsparcia finansowego.

Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, do których należą m.in.:

 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”,
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
 • Dolnośląski Fundusz Gospodarczy z siedzibą we Wrocławiu,
 • Fundacja Wałbrzych 2000,
 • Cech Rzemiosł Różnych,
 • Dolnośląscy Pracodawcy.
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter