• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Brunona, Jana i Wery
niedziela, 12 lipca 2020
Jakość powietrza w Wałbrzychu

Wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji eksploatowanych w województwie dolnośląskim w ramach systemu PMŚ wraz z wyróżnionymi przekroczeniami stężeń są dostępne na stronie internetowej WIOŚ we Wrocławiu pod adresem:
http://air.wroclaw.pios.gov.pl

Na stronie głównej przedstawiane są dane bieżące w postaci polskiego indeksu jakości powietrza.
Najeżdżając wskaźnikiem myszki na Wałbrzych wyświetlane są dane o stacji pomiarowej i najświeższe dostępne wyniki pomiarów parametrów jakości powietrza.

Możliwa jest także kontrola aktualnego stanu czystości powietrza w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce”, opracowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz na portalu GIOŚ:
http://powietrze.gios.gov.pl/.

Prognozy jakości powietrza dla województwa dolnośląskiego dostępne są na GeoPortalu NaszePowietrze (https://powietrze.uni.wroc.pl/) oraz w aplikacji mobilnej na smartfony: NaszePowietrze, opracowanych w ramach Projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”.

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter