• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha
wtorek, 23 kwietnia 2019
Oferta inwestycyjna

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Orkana - Jachimowicza:

Uchwała nr XXIX/90/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 r.

Działki inwestycyjne na terenie miasta Wałbrzycha, własność: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park Sp. z o.o.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru WSSE:

Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 r.

Aktualizacja: 15.06.2018 r.

Więcej informacji:

Działki inwestycyjne Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo-usługową

Aktualizacja 15.06.2018 

BIP - przetargi na sprzedaż nieruchomości:

Kontakt z inwestorami
Urząd Miejski w Wałbrzychu,
Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 329, +48 74 66 55 326, + 48 74 66 55 347
investinwalbrzych@um.walbrzych.pl

Szczegółowe informacje

W sprawie zbycia nieruchomości:
Biuro Infrastruktury i Nieruchomości
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 240, +48 74 66 55 221, +48 74 66 55 233,
m.krol@um.walbrzych.pl, a.winiarska@um.walbrzych.pl

W sprawie MPZP:
Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
Rynek 23, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 64 44 721, +48 74 64 44 722, +48 74 64 44 724,
planowanie@um.walbrzych.pl

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter