• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Anieli, Feliksa i Kamili
wtorek, 31 maja 2016
Rodzina 3 Plus

Komunikat w sprawie nowych zasad przyznawania uprawnień wynikających
z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 PLUS

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zmieniono regulamin wydawania i użytkowania karty, pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus., który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – www.um.walbrzych.pl KARTA RODZINA 3 PLUS lub w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, pokój nr 21, w poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do 14.30.

1.Celem przyznania uprawnień lub ich weryfikacji na rok 2016, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, do Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, pokój nr 21 celem złożenia wniosku o o wydanie lub przedłużenie ważności kart na rok 2016 – nowy wzór .
2. W celu przyznania lub weryfikacji uprawnień do wniosku należy przedstawić do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających prawo do otrzymania kart lub ich przedłużenia, a w szczególności:
a) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
b) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
c) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
e) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
f) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
g) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3. Przyznanie uprawnień na rok 2016 wynikających z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus polega na naklejeniu na wydanych Kartach hologramu, z datą ważności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

4. Brak hologramu lub jego uszkodzenie powoduje nieważność Karty.

5. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, koszt wydania duplikatu Karty wynosi
10, 00 zł., Opłatę uiszcza się na na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: BKO  Bank Polski S.A. numer   numer  57 1020 3668 0000 5202 0430 0893, dołączając do wniosku potwierdzenie wpłaty.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Ratusz, pokój nr 21, tel. kontaktowy 74 66 55 157.


KOMUNIKAT!

Informujemy, że dnia 25 listopada br. Prezydent Miasta Wałbrzycha podpisał Zarządzenie nr 929/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.

 1. Nowy Regulamin
 2. Wniosek zmieniony
 3. Zarządzenie zmieniające


PARTNERZY PROGRAMU WAŁBRZYSKA KARTA RODZINA 3 PLUS:

 1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury:
  - uczestnictwo w zajęciach stałych Wałbrzyskiej Szkoły Talentów w cenie 10 zł brutto, za miesiąc, za każdą formę zajęć (nie obejmuje: kursów, warsztatów oraz indywidualnych zajęć),
   
 2. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”:
  - zajęcia taneczno-wokalne w cenie 1 zł brutto od uczestnika (oferta dostępna od 01 czerwca 2014 r.),
   
 3. Muzeum w Wałbrzychu:
  - zwiedzanie Muzeum przez całą rodzinę w cenie jednego biletu normalnego,
  -zajęcia edukacyjne – cała grupa (rodzeństwo) uczestniczy w zajęciach w cenie jednego biletu (oferta dostępna od 1 czerwca 2014r.),
   
 4. Zamek Książ:
  - zwiedzanie Zamku bez przewodnika w cenie 1 zł brutto od osoby. Dla dzieci do lat 5 (wpisanych na karcie rodzica) cena biletu osoby dorosłej zawiera również bilet dla dziecka (oferta dostępna od 1 czerwca 2014 r.),
   
 5. Filharmonia Sudecka:
  -bilet w cenie 10 zł od osoby – dotyczy 20 miejsc w pierwszych dwóch rzędach, z wyłączeniem koncertów specjalnych Warunek: rezerwacji miejsc należy dokonywać na tydzień przed planowanym koncertem (oferta dostępna od 1 czerwca 2014 r.),
   
 6. Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój:
  - korzystanie przez rodzinę z oferty Centrum Aktywnego Wypoczynku - Aqua Parku - w cenie biletu dla rodzica (oferta dostępna od 01 czerwca 2014 r.),
   
 7. Teatr Dramatyczny im J.Szaniawskiego w Wałbrzychu:
  - bilety wstępu na wszystkie spektakle – 7 zł brutto od osoby,
  - bezpłatne uczestnictwo w warsztatach dla młodzieży pn. Trzeci Teatr,
  - korzystanie z Teatralnego Magazynu Kostiumów w cenie 1 zł brutto/kostium za okazaniem zakupionego wcześniej biletu na dowolny spektakl Teatru oraz dla pozostałych uczestników programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus – w cenie 9 zł brutto/kostium (oferta dostępna od 01 czerwca 2014 r.),
   
 8. Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu:
  - 24 miejsca na spektaklach w cenie 1 zł brutto od osoby, z wyjątkiem premier oraz spektakli/koncertów obcych (oferta dostępna od 1 czerwca 2014 r.),
   
 9. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
  – bezpłatne przejazdy w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę dla dzieci i młodzieży od lat 4 do ukończenia 25 roku życia (oferta dostępna od 01 czerwca 2014 r),
   
 10. Żłobki i przedszkola samorządowe dla których Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym:
  - obniżenie o 50% opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej piątej godziny,
  - obniżenie o 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku.
  (oferta dostępna od 01 września 2014 r.)"
    
 11. Księgarnia „Polanglo” (al. Wyzwolenia 4)
  - 17% rabatu przy zakupie książek, pomocy dydaktycznych, gier oraz pozostałej oferty księgarni (oferta dostępna od 01 czerwca 2014 r.).
   
 12. Sklep "Bejbi But" (ul.Kusocińskiego 21 lok. 16)
  - 10% rabatu przy zakupie obuwia dziecięcego.
 13. Palmiarnia w Wałbrzychu:
  - wstęp: 2 zł. Dla dzieci do lat 5 (wpisanych na kartę rodzica) cena biletu zawiera również bilet dla dziecka.
  - wstęp łączny do Zamku Książ i Palmiarnii w Wałbrzychu, w części dotyczącej Palmiarni w Wałbrzychu - 1 zł. Dla dzieci do lat 5 (wpisanych na karcie rodzica) cena biletu zawiera również bilet dla dziecka.
  (oferta dostępna od 1 lipca 2014 r.) "
   
 14. Księgarnia MATRAS (ul. Słowackiego 2 oraz ul. 1-go Maja 64 - Galeria Victoria): 
  - zakup podręczników – 15% rabatu z wyłączeniem podręczników z wydawnictw „Mac” i „Juka”,
  - zakup książek nieprzecenionych – 20% rabatu,
  - zakup artykułów papierniczych – 25% rabatu.
   
 15. Akademia Umiejętności Matematycznych (ul. Psie Pole 10):
  - 25 % rabatu na zajęcia z wyjątkiem korepetycji indywidualnych."
   
 16. 16. Księgarnia Rodzinna "FAMILIS" (ul. Gen. Grota-Roweckiego 19A):
  - 10 % rabatu na zakupy bezpośrednio w siedzibie księgarni,
  - 15% rabatu na zakupy po wcześniejszym zamówieniu przez Internet (Familis.pl).
   
 17. Sklep "Świat Dziecka" (ul.Solicka 9a, Szczawno Zdrój):
  - 10 % rabatu na zakup towarów stanowiących ofertę sklepu.
   
 18. Availo Spółka z o.o. (availo.pl):
  - 10% rabatu na zakup pakietu Mecenas Direct ( w ramach którego można uzyskac pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych),
  - 10% rabatu na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny (w ramach którego można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych).
   
 19. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek” (ul.Grota Roweckiego 8)
  - korzystanie z opieki przedszkolnej w cenie 245 zł od dziecka miesięcznie - rabat 50%.
 20. Szkoła Języków Obcych "EMPIK" (ul. Sienkiewicza 2, Wałbrzych)
  - 20% rabatu na standarowy kurs roczny języka obcego dla osób dorosłych lub dla dzieci.

 21. Przedszkole Niepubliczne "Siódemka" ( Al.Wyzwolenia 36, Wałbrzych)
  - czesne za przedszkole - 50% rabatu.

 22. M3 Nieruchomości Sp. z o.o
  - zakup lub sprzedaż nieruchomości – 20% rabatu,
  - najem lub wynajem nieruchomości – 20 % rabatu,
  w placówkach przy ul. Długiej 4 w Wałbrzychu, oraz przy ul. Sikorskiego 29/1 w Świdnicy.
  www.m3-swidnica.pl

 23. DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski (ul. Poniatowskiego 14/1, Wałbrzych)
  - usługi motoryzacyjne Serwisu oraz zakup części samochodowych – 10% rabatu.
  www.dabrowski-uslugi.pl

KOMUNIKAT:

Informujemy, że rodziny, które złożyły kompletne, pozytywnie zwerifikowane wnioski o wydanie Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus będą mogły odebrać swoje karty na wałbrzyskim Rynku w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 podczas uroczystej inaguracji Programu. Wydawanie kart połączone będzie z tegoroczną akcją budowy wałbrzyskiego herbu z kwiatów.
Serdecznie zapraszamy!


Zarządzenie nr 289/2014 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

WIĘCEJ:

http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15370&idmp=454&r=o 

 


Uchwała Nr LIX/602/2014 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 
z dnia 27 marca 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

PLIK DO POBRANIA:


Zarządzenie nr 275/2014
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 31 marca 2014 r. 
 
w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

WIĘCEJ:


Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus

PLIK DO POBRANIA:


Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.  

PLIK DO POBRANIA:


 


 


UWAGA! 
Trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus. Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się na poniższej stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

 Miasto przygotowało program Wałbrzyska karta „Rodzina 3 Plus”. Ideą przedsięwzięcia jest wprowadzenie zintegrowanego systemu preferencji dla wałbrzyskich rodzin wielodzietnych - składających się co najmniej z jednego rodzica oraz mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w dostępie do usług miejskich instytucji oraz jednostek podległych Miastu tj. spółek miejskich, instytucji kultury oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych.

Do programu zostaną zaproszone inne podmioty, w tym z sektora prywatnego, świadczące usługi na terenie Wałbrzycha – Partnerzy Programu.

Poprzez realizację Programu Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom wałbrzyskich rodzin wielodzietnych oraz –
w wyniku zastosowanych preferencji i zachęt cenowych – ułatwia i poszerza dostęp do miejskiej oferty.

W Wałbrzycha zamieszkuje około 1600 rodzin, w których na utrzymaniu pozostaje troje i więcej dzieci, w tym rodzin w których wychowuje się czworo i więcej jest ok 350. Daje to w sumie kilka tysięcy osób, które będę mogły być objęte programem.

Do udziału w programie będą mogły przystąpić rodziny spełniające następujące kryteria:

 1. w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci do 18. roku życia, lub w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – do 24 roku życia. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko lub dzieci,

 2. dzieci pozostają na utrzymaniu co najmniej jednego z rodziców,

 3. rodzina posiada adres zameldowania pod wspólnym adresem,

 4. rodzina wyrazi chęć uczestniczenia w programie poprzez złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, który dokona jego weryfikacji pod względem spełnienia wyżej wymienionych, formalnych warunków.

Należy podkreślić, iż udział w programie nie będzie uzależniony od kryterium dochodowego bądź majątkowego, stąd też wszystkie osoby spełniające kryteria będą mogły stać się adresatami projektu.

Na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego utworzona została zakładka pn. Wałbrzyska Karta „Rodzina 3 Plus”, na której zamieszczone będą wszystkie informacje niezbędne dla osób wyrażających chęć partycypacji w Programie. Koordynatorem Programu Kierownik Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Jan Jędrasik – tel (074) 66-55-117.

Od dzisiaj ruszają konsultacje, w ramach których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do programu na adres email: rodzina@um.walbrzych.pl. Konsultacje potrwają przez miesiąc do 21 marca br.

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to facebook Go to twitter