• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Pawła, Piotra i Salomei
środa, 29 czerwca 2016
Rodzina 3 Plus

Komunikat w sprawie nowych zasad przyznawania uprawnień wynikających
z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 PLUS

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zmieniono regulamin wydawania i użytkowania karty, pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus., który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – www.um.walbrzych.pl KARTA RODZINA 3 PLUS lub w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, pokój nr 21, w poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do 14.30.

1.Celem przyznania uprawnień lub ich weryfikacji na rok 2016, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, do Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, pokój nr 21 celem złożenia wniosku o o wydanie lub przedłużenie ważności kart na rok 2016 – nowy wzór .
2. W celu przyznania lub weryfikacji uprawnień do wniosku należy przedstawić do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających prawo do otrzymania kart lub ich przedłużenia, a w szczególności:
a) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
b) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
c) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
e) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
f) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
g) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3. Przyznanie uprawnień na rok 2016 wynikających z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus polega na naklejeniu na wydanych Kartach hologramu, z datą ważności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

4. Brak hologramu lub jego uszkodzenie powoduje nieważność Karty.

5. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, koszt wydania duplikatu Karty wynosi
10, 00 zł., Opłatę uiszcza się na na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: BKO  Bank Polski S.A. numer   numer  57 1020 3668 0000 5202 0430 0893, dołączając do wniosku potwierdzenie wpłaty.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Ratusz, pokój nr 11, tel. kontaktowy 74 66 55 157.


KOMUNIKAT!

Informujemy, że dnia 25 listopada br. Prezydent Miasta Wałbrzycha podpisał Zarządzenie nr 929/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.

 1. Nowy Regulamin
 2. Wniosek zmieniony
 3. Zarządzenie zmieniające


PARTNERZY PROGRAMU WAŁBRZYSKA KARTA RODZINA 3 PLUS:

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu:
- uczestnictwo w zajęciach stałych Wałbrzyskiej Szkoły Talentów w cenie 10 zł brutto, za miesiąc, za każdą formę zajęć (nie obejmuje: kursów, warsztatów oraz indywidualnych zajęć), oferta dostępna od 01.09.2016 r. do 31.05.2017 r.

2. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, ul. Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu:
- zajęcia taneczno-wokalne w cenie 1 zł brutto od uczestnika.

3. Muzeum Porcelany, ul. 1-go Maja 9 w Wałbrzychu:
 - zwiedzanie Muzeum Porcelany przez całą rodzinę w cenie jednego biletu normalnego - 8 zł brutto.
- zajęcia edukacyjne – rodzeństwo w cenie jednego biletu.

4. Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1, w Wałbrzychu:
- zwiedzanie zamku Książ w cenie 1,00 zł brutto od osoby, bez przewodnika . Dla dzieci do lat 5 (wpisanych na karcie rodzica) cena biletu osoby dorosłej zawiera również bilet dla dziecka, oferta dostępna od 29.04.2016 r. do 30.11.2016 r.

5. Palmiarnia, ul. Wrocławska 158, w Wałbrzychu:
- wstęp: 2 zł. dla dzieci do lat 5 (wpisanych na kartę rodzica) cena biletu zawiera również bilet dla dziecka.
- wstęp łączny do Zamku Książ i Palmiarni w Wałbrzychu, w części dotyczącej Palmiarni w Wałbrzychu - 1 zł. dla dzieci do lat 5 (wpisanych na karcie rodzica) cena biletu zawiera również bilet dla dziecka.
(Zarządzenie Nr 642/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu do Palmiarni w Wałbrzychu w ramach Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus)

6. Filharmonia Sudecka, ul. Słowackiego 4, w Wałbrzychu:
- bilet w cenie 10 zł brutto/osoba, z wyjatkiem koncertów specjalnych  – dotyczy 20 miejsc, z wyjątkiem koncertów specjalnych. Rezerwacji miejsc należy dokonywać na tydzień przed planowanym koncertem.

7. Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Aqua-Zdrój", ul. Ratuszowa 6 w Wałbrzychu:
- wstęp do parku wodnego (65 minut) – zniżka 50% w stosunku do obowiązujących taryf od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia parku wodnego.
 
8. Teatr Dramatyczny im J.Szaniawskiego, Plac Teatralny 1 w Wałbrzychu:
- bilety wstępu na spektakle własne Teatru – 7 zł brutto od osoby.

9. Teatr Lalki i Aktora, ul. Buczka 16 w Wałbrzychu:
20 miejsc na jednym spektaklu Teatru, w przypadku spektakli na Małej Scenie jest to 5 miejsc. Cena biletu wstępu wynosi 1,00 zł. brutto dla osoby uprawnionej, z wyjątkiem premier, spektakli mikołajowych, spektakli/koncertów obcych oraz spektakli dla grup zorganizowanych, oferta dostępna od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r.

10. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, ul. Matejki 1 w Wałbrzychu:
– bezpłatne przejazdy w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę     Wałbrzych dla dzieci i młodzieży od lat 4 do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem     kontynuowania nauki, studiów. Bezpłatne przejazdy nie przysługują rodzicom, opiekunom.

11. Żłobki i przedszkola samorządowe dla których gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym:
- obniżenie o 50% opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej piątej godziny,
- obniżenie o 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku".

12. Księgarnia MATRAS, ul. Słowackiego 1 w Wałbrzychu:
- rabat na książki - 20%,
- rabat na artykuły papiernicze – 25%, bez podręczników.

13. Księgarnia Rodzinna "FAMILIS", ul. Gen. Grota-Roweckiego 19A:
- 10 % rabatu na zakupy bezpośrednio w siedzibie księgarni, oferta dostępna do 31.12.2017r.

14. Availo Spółka z o.o. z siedzibą w Jesionce 954, 36-002 Jesionka (infolinia: Availo 22 22 80 800):
- 10% rabatu na zakup pakietu "Mecenas Direct" ( w ramach którego można uzyskac pomoc     prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych),
- 10% rabatu na zakup pakietu "Mecenas Direct dla Rodziny" (w ramach którego można     uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców     podatkowych).

15. "TINEA" spółka z o.o., ul. Obrońców Westerplatte 39 w Wałbrzychu – Niepubliczne  Przedszkole Językowe "Michałek" w Wałbrzychu:
- czesne w przedszkolu – 50 % rabatu, oferta dostępna od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

16. "TINEA" spółka z o.o., ul. Obrońców Westerplatte 39 w Wałbrzychu – Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa "Młody Kopernik" w Wałbrzychu:
- czesne w szkole – 50 % rabatu, oferta dostępna od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

17. Szkoła Języków Obcych "EMPIK", ul. Sienkiewicza 2 w Wałbrzychu:
- nauka języków obcych – 20% rabatu.

18. Przedszkole Niepubliczne "Siódemka", Al.Wyzwolenia 36 w Wałbrzychu:
- czesne za przedszkole - 50% rabatu, oferta dostępna do 31.08.2016 r.

19. "Dąbrowski Auto Serwis", ul. Poniatowskiego 14/1 w  Wałbrzychu.
- usługi motoryzacyjne Serwisu oraz zakup części samochodowych – 10% rabatu.
 Wałbrzych, 8 czerwca 2016 r.


KOMUNIKAT:

Informujemy, że rodziny, które złożyły kompletne, pozytywnie zwerifikowane wnioski o wydanie Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus będą mogły odebrać swoje karty na wałbrzyskim Rynku w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 podczas uroczystej inaguracji Programu. Wydawanie kart połączone będzie z tegoroczną akcją budowy wałbrzyskiego herbu z kwiatów.
Serdecznie zapraszamy!


Zarządzenie nr 289/2014 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

WIĘCEJ:

http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15370&idmp=454&r=o 

 


Uchwała Nr LIX/602/2014 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 
z dnia 27 marca 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

PLIK DO POBRANIA:


Zarządzenie nr 275/2014
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 31 marca 2014 r. 
 
w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

WIĘCEJ:


Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus

PLIK DO POBRANIA:


Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.  

PLIK DO POBRANIA:


 


 


UWAGA! 
Trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus. Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się na poniższej stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

 Miasto przygotowało program Wałbrzyska karta „Rodzina 3 Plus”. Ideą przedsięwzięcia jest wprowadzenie zintegrowanego systemu preferencji dla wałbrzyskich rodzin wielodzietnych - składających się co najmniej z jednego rodzica oraz mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w dostępie do usług miejskich instytucji oraz jednostek podległych Miastu tj. spółek miejskich, instytucji kultury oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych.

Do programu zostaną zaproszone inne podmioty, w tym z sektora prywatnego, świadczące usługi na terenie Wałbrzycha – Partnerzy Programu.

Poprzez realizację Programu Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom wałbrzyskich rodzin wielodzietnych oraz –
w wyniku zastosowanych preferencji i zachęt cenowych – ułatwia i poszerza dostęp do miejskiej oferty.

W Wałbrzycha zamieszkuje około 1600 rodzin, w których na utrzymaniu pozostaje troje i więcej dzieci, w tym rodzin w których wychowuje się czworo i więcej jest ok 350. Daje to w sumie kilka tysięcy osób, które będę mogły być objęte programem.

Do udziału w programie będą mogły przystąpić rodziny spełniające następujące kryteria:

 1. w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci do 18. roku życia, lub w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – do 24 roku życia. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko lub dzieci,

 2. dzieci pozostają na utrzymaniu co najmniej jednego z rodziców,

 3. rodzina posiada adres zameldowania pod wspólnym adresem,

 4. rodzina wyrazi chęć uczestniczenia w programie poprzez złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, który dokona jego weryfikacji pod względem spełnienia wyżej wymienionych, formalnych warunków.

Należy podkreślić, iż udział w programie nie będzie uzależniony od kryterium dochodowego bądź majątkowego, stąd też wszystkie osoby spełniające kryteria będą mogły stać się adresatami projektu.

Na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego utworzona została zakładka pn. Wałbrzyska Karta „Rodzina 3 Plus”, na której zamieszczone będą wszystkie informacje niezbędne dla osób wyrażających chęć partycypacji w Programie. Koordynatorem Programu Kierownik Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Jan Jędrasik – tel (074) 66-55-117.

Od dzisiaj ruszają konsultacje, w ramach których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do programu na adres email: rodzina@um.walbrzych.pl. Konsultacje potrwają przez miesiąc do 21 marca br.

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to facebook Go to twitter