• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Arkadii, Krystyna i Stanisławy
wtorek, 13 listopada 2018

Ważne

  • Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym informujemy, że Urząd Miejski w Wałbrzychu w dniu 12 listopada jest nieczynny.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2020

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Wałbrzychu rozpoczął proces formułowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2020 roku. Konieczność opracowania nowego dokumentu strategicznego wynika z upływu okresu obowiązywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013, lecz również z konieczności określenia polityki rozwoju miasta dostosowanej do aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Strategia powinna być także spójna z wizją rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz nową polityką rozwoju prowadzoną na poziomie regionu, kraju oraz Unii Europejskiej.

Przyjęto, że proces sformułowania nowego dokumentu strategicznego prowadzony będzie metodą partycypacyjną, tj. z aktywnym udziałem lokalnych liderów, czyli osób dysponujących dużą wiedzą o problemach oraz potrzebach Wałbrzyszan i reprezentujących ważne, z punktu widzenia rozwoju Miasta, instytucje bądź podmioty gospodarcze.

Planuje się, że liderzy lokalni spotkają się ze sobą dwukrotnie podczas tzw. Forów strategicznych. Pierwsze z nich odbędzie się 10 lutego 2014 roku, a drugie w marcu br.

PLIK DO POBRANIA:

 

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter