Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych Pomaga Przedsiębiorcom - wymagania

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Dochody większości firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera – ogólnie branża usługowa.  W Wałbrzychu w 2019 r. było 13 751 firm, z czego aż 13 329 stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Wielu z tych przedsiębiorców żyje w niepewności i nie wie, czy przetrwa ten kryzys. Gmina Wałbrzych wdraża realną pomoc, głównie dla naszych „najmniejszych” firm, którzy stanowią podstawę funkcjonowania naszego miasta - PAKIET POMOCOWY, który ma na celu ograniczenie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się wałbrzyscy przedsiębiorcy.

Pakiet dla wałbrzyskich przedsiębiorców to IV filary wsparcia!

KTO może skorzystać?

 • mikro przedsiębiorcy (w tym także osoby prowadzące jednoosobową działalność gosp.) oraz
 • mali przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii. 

Szczególnie traktowane będą podmioty, których działalność została objęta całkowitym zakazem prowadzenia działalności na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej Rozporządzenie Rady Ministrów), tj. działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w PKD w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w PKD w podklasie 82.30.Z)
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0)
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z)
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30)
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD w podklasie 96.02.Z)
 • związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w PKD w podklasie 96.09.Z)
 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z)
 • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238)
 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w PKD w dziale 91.0)

JAKIE wsparcie można otrzymać?
Na wszystkie poniższe form wsparcia należy złożyć wniosek na załączonych plikach w formie opisanej poniżej.


 I FILAR - CZYNSZ NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

Możliwe formy wsparcia

 • odstąpienie od pobierania czynszu lub obniżenie czynszu najmu lokali użytkowych (o 50%, 75% lub 90%)
 • okres wsparcia: do 3 m-cy (max do czerwca 2020 r.)

Warunki

 • firmy wpisane na listę branż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, które  zawiesiły lub zamknęły działalność (odstąpienie od pobierania czynszu)
 • firmy (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności), którym przychody w m-cu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do średnich miesięcznych przychodów od stycznia do lutego 2020 r. spadły co najmniej 30% (obniżenie czynszu o 50%, 75% lub 90%)
 • nie zaleganie z opłatami za czynsz najmu lokali użytkowych na dzień 1.03.2020 r.

Do pobrania:


 II FILAR - CZYNSZ DZIERŻAWY

Możliwe formy wsparcia

 • odroczenie (maksymalnie do 30.09.2020 r.)
 • rozłożenie na raty (maksymalnie na 12 rat)
 • umorzenie czynszu dzierżawy (w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach)

Warunki:

 • nie zaleganie z opłatami za czynsz dzierżawy na dzień 1 marca 2020 r.,
 • warunkiem uzyskania odroczenia lub rozłożenia czynszu na raty jest wykazanie spadku przychodów o min. 30% w stosunku do okresu sprzed wprowadzenia stanu epidemii. Ważne!  Do potwierdzenia spadku przychodów należy przedstawić: księgę przychodów i rozchodów lub rachunek zysków i strat lub inne dokumenty finansowe mogące uwiarygodnić spadek przychodów o 30%:
  a)  w okresie dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019 lub
  b)  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do średnich miesięcznych przychodów w okresie od stycznia do lutego 2020 r.
 • w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie umorzenia czynszu dzierżawy, dla firm wpisanych na listę branż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, które zwiesiły lub zamknęły swoją działalność i u których spadek przychodów wyniósł co najmniej 30%

Do pobrania:


 III FILAR - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Możliwe formy wsparcia

 • odroczenie (max do 1 stycznia 2021 r.)
 • rozłożenie na raty (max na 12 rat)

Warunki

 • wsparcie tylko dla firm z branż objętych Rozporządzeniem Rady Ministrów,
 • warunkiem jest wykazanie spadku przychodów o min. 50% w stosunku do okresu sprzed wprowadzenia stanu epidemii.  Ważne! Do potwierdzenia spadku przychodów należy przedstawić: księgę przychodów i rozchodów lub rachunek zysków i strat lub inne dokumenty finansowe mogące uwiarygodnić spadek przychodów o 50 %:
  a)  w okresie 2 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019 lub
  b)  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do średnich miesięcznych przychodów w okresie od stycznia do lutego 2020 r.

Do pobrania:


 IV FILAR - WINDYKACJA

Możliwe formy wsparcia:

 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego do 30.06.2020 r.
 • odroczenie spłat rat rozłożonych w czasie w wyniku podpisanego z Gminą porozumienia do 30.06.2020 r. (dot. porozumień, w wyniku których została zawieszona egzekucja komornicza)

Warunki:

 • złożenie pisma o zawieszenie postępowania egzekucyjnego bądź o odroczenie spłat rat
 • wykazanie, że przedsiębiorca znalazł się w trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej wprowadzeniem stanu epidemii
 •  wykazanie spadku obrotów o min. 30% w stosunku do okresu sprzed wprowadzenia stanu epidemii. Ważne! Do potwierdzenia spadku przychodów należy przedstawić: księgę przychodów i rozchodów lub rachunek zysków i strat lub inne dokumenty finansowe mogące uwiarygodnić spadek przychodów o 30 %:
  a)  w okresie 2 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019 lub
  b)  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do średnich miesięcznych przychodów w okresie od stycznia do lutego 2020 r.


JAK złożyć wniosek?

1) Pisemnie

 • za pośrednictwem  Poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych
 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez wrzucenie do urny znajdującej się w przedsionku Biura

2) przez e-PUAP

Należy wejść Link do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (adres skrytki e-puap: umwalbrzych/skrytka) a następnie:

 1. Kliknąć "Załatw sprawę"
 2. Zalogować się do profilu zaufanego ePUAP
 3. Wybrać "Pismo ogólne Przejdź do formularza"
 4. w polu „Rodzaj pisma” wybrać „Wniosek”
 5. Wypełnić pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie oraz dodać załączniki (wymagane zgodnie z informacjami powyżej)
 6. Po wysłaniu pisma, na swoją skrzynkę na ePUAPie otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml) potwierdzające przyjęcie dokumentu przez urząd.

Cały katalog spraw, które można załatwić przez ePUAP w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu:  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umwalbrzych


 Jak założyć Profil Zaufany?

Możesz go założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz:

 • konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego),
 • kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Zobacz jak założyć profil zaufany na YouTube:  www.youtube.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU#action=share


 GDZIE uzyskać więcej informacji?

 • Infolinia: 74 66 55 293, 74 66 55 365 (czynna w godz. 7.30 – 15.30) - uzyskacie Państwo podstawowe informacje o programie Wałbrzych Wspiera Przedsiębiorców, a także  informacje o właściwych rzeczowo biurach i osobach zajmujących się konkretnym  rodzajem wsparcia, które szczegółowo odpowiedzą na pytania dotyczące warunków, zakresu możliwego do uzyskania wsparcia oraz sposobu przygotowania wniosku i niezbędnej dokumentacji.
 • e-mail: pomocfirmom@um.walbrzych.pl - dotyczy tylko zadawania pytań związanych z programem Wałbrzych Pomaga Przedsiębiorcom, a nie składania wniosków (sposób składania wniosków został opisany w pkt. "JAKIE wsparcie można otrzymać?").


Nasi pracownicy udzielą Państwu wyczerpujących wyjaśnień.