Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Tryb pozakonkursowy

 • 02-08-2021

  Ogłoszenie - realizacja zadania publicznego pn.: "Udział w Mistrzostwach Polski"

  o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.), na...
 • 26-04-2021

  Liga MTB

  O G Ł O S Z E N I E o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057...
 • 05-03-2021

  O G Ł O S Z E N I E

  O G Ł O S Z E N I E o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057...
 • 31-08-2020

  O G Ł O S Z E N I E

  O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057), na realizację...

Seiten