Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".