Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Poradnictwo specjalistyczne i społeczne

Poradnictwo specjalistyczne i społeczne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Poradnictwo specjalistyczne i społeczne” od 27 września 2021 roku do 20 grudnia 2021 roku.