Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zaprzysiężenie Prezydenta i nowo wybranych radnych Wałbrzycha

Zaprzysiężenie Prezydenta i nowo wybranych radnych Wałbrzycha

Witam serdecznie ,
zapraszam na pierwszą Sesję Rady Miasta Wałbrzycha.

PORZĄDEK OBRAD

I sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji

1 grudnia 2014 roku godz. 1400

Otwarcie sesji przez radnego seniora.

Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha /wybory tajne/.

Przekazanie przewodniczenia obrad nowemu Przewodniczącemu Rady.

Wnioski o rozszerzenie porządku obrad.

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha /wybory tajne/.

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha /wybory tajne/.

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha /wybory tajne/.

Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha wybranego w głosowaniu przeprowadzonym dnia 16 listopada 2014r.

Interpelacje i zapytania radnych.

Wnioski oraz oświadczenia radnych.

Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

Zamknięcie obrad.