Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja o treningu systemu wczesnego ostrzegania w dniu 1 sierpnia 2021 r.

Informacja o treningu systemu wczesnego ostrzegania w dniu 1 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 274 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r., o godz. 1700, zostanie wyemitowany przez syreny alarmowe znajdujące się na terenie miasta Wałbrzycha następujący sygnał akustyczny: „Ogłoszenie alarmu”- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Wyemitowanie tego sygnału będzie jednocześnie upamiętnieniem 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.