Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2024

Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2024

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2024.