Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 19, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku.