Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Sportu

Rada Sportu działa na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1468).

Do Rady obecnej III kadencji na lata 2019-2023 (kadencja Rady trwa 4 lata) zostali powołani przedstawiciele organizacji i instytucji realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej:
1) Roman Szełemej
2) Sylwia Bielawska
3) Piotr Rachwalski
4) Piotr Kwiatkowski
5) Monika Zalas
6) Stanisław Grędziński
7) Mieczysław Młynarski
8) Stanisław Pawłowski
9) Waldemar Szczepanowski
10) Włodzimierz Ciołek
11) Rafał Kaczor
12) Eugeniusz Skarupa
13) Jan Jóskowski
14) Jan Szymczak
15) Ryszard Szram
16) Czesław Grzesiak
17) Franciszek Ślązak
18) Grzegorz Guzal
19) Mirosław Furmaniak
20) Marek Henczka
21) Marcin Dymecki
22) Bogdan Skiba
23) Tomasz Piasecki
24) Tadeusz Pogorzelski
25) Lucjan Górski
26) Eugeniusz Stanisławek
27) Piotr Stokłosa,
28) Piotr Kaczmarczyk
29) Roman Magdziarczyk
30) Arkadiusz Chlebda
31) Ryszard Burdka
32) Mateusz Rosiak
33) Sebastian Raciniewski
34) Piotr Szewczyk
35) Krystyna Nawrocka.

Rada Sportu ma charakter doradczo - opiniodawczy Prezydenta Miasta Wałbrzycha w zakresie kultury fizycznej i sportu (Zarządzenie nr 640/2015).
Do zadań Rady należy w szczególności:
a) opiniowanie strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej
b) opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
c) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
d) opiniowanie i inicjowanie programów dot. rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Wałbrzycha,
e) współpraca z komisją Rady Miejskiej Wałbrzycha do spraw kultury fizycznej.