Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149” (numer projektu: RPDS. 03.03.04-02-0023/16).

Główny cel projektu:
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wałbrzych poprzez kompleksową termomodernizację.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w gminie Wałbrzych:
Budynek PSP nr 17 ul 1 Maja 103-107 58-305 Wałbrzych Obręb Sobięcin nr 30 Dz nr 446/3
Budynek. ul Niepodległości 64 58-303 Wałbrzych Obręb Podgórze nr 33 Dz nr 628/3
Budynek. ul Ogrodowa 2a 58-306 Wałbrzych Obręb Szczawienko nr 4 Dz nr 177/17
Budynek. ul 1 Maja 149 58-305 Wałbrzych Obręb Sobięcin nr 30 Dz nr 296/3
Projekt obejmuje działania takie jak m.in: docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę instalacji c.o. i c.w.u. łącznie z wymianą dwóch kotłów oraz montaż instalacji solarnej do podgrzewania wody na potrzeby użytkowe własne w dwóch budynkach. W związku z powyższymi działaniami, projekt skutkować będzie zmniejszeniem energochłonności budynków, a tym samym zwiększeniem ich efektywności energetycznej, poprzez obniżenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co przełoży się na mniejsze zużycie zasobów nieodnawialnych (węgla i gazu) oraz mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery
Do zakresu rzeczowego projektu należy:

 • Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17:
  - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: audyt energetyczny, projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim;
  - roboty budowlane - przedmiotowe zadanie stanowi kluczowy element projektu. Działanie to obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku zgodne z audytem energetycznym;
  - nadzór inwestorski zapewni prawidłowe zrealizowanie zadania. 
 • Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Domu Dziecka – ul. Niepodległości 64:
  - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: audyt energetyczny, projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim;
  - roboty budowlane - przedmiotowe zadanie stanowi kluczowy element projektu. Działanie to obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku zgodne z audytem energetycznym;
  - nadzór inwestorski zapewni prawidłowe zrealizowanie zadania.
 • Zadanie 3: Termomodernizacja budynku – ul. Ogrodowa 2A:
  - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: audyt energetyczny, projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim;
  - roboty budowlane - przedmiotowe zadanie stanowi kluczowy element projektu. Działanie to obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku zgodne z audytem energetycznym;
  - nadzór inwestorski zapewni prawidłowe zrealizowanie zadania budowlanego.
 • Zadanie 4: Termomodernizacja budynku – ul. 1 Maja 149
  - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: audyt energetyczny, projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim;
  - roboty budowlane - przedmiotowe zadanie stanowi kluczowy element projektu. Działanie to obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku zgodne z audytem energetycznym;

  - nadzór inwestorski zapewni prawidłowe zrealizowanie zadania budowlanego.

Termin realizacji: 04.09.2014 - 30.04.2018
Wartość całkowita projektu: 4 762 417,92 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:
 3 373 875,20 PLN