Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

„Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej.” (numer projektu: RPDS.03.04.04-02-0014/16)

Główny cel projektu:
Wdrożenie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej m.in. dzięki budowie inteligentnego systemu zarządzania ruchem ITS, dróg rowerowych, zintegrowanych centr przesiadkowych, obiektów Park&Ride i Bike&Ride.

Opis projektu:
Projekt dotyczy inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę transportową miasta Wałbrzycha. Obejmuje on:

  • budowę 4 ciągów pieszo-rowerowych oraz 2 dróg rowerowych na terenie miasta Wałbrzycha,
  • budowę kompleksowego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym (ITS), w skład którego wchodzi m. in. system zarządzania energią, 
  • stworzenie 2 zintegrowanych centrów przesiadkowych, tj. Szczawienko (powstanie m. in. Plac manewrowy oraz przystanek dla autobusów, Park&Ride - 40 miejsc, Bike&Ride - 12 miejsc, ponadto wyremontowany i przebudowany zostanie budynek dworca kolejowego Wałbrzych Szczawienko) oraz Pl. Na Rozdrożu (powstanie m. in. plac manewrowy dla autobusów z 2 stanowiskami, Bike&Ride – 30 miejsc, Park&Ride przy ul. Przemysłowej - 104 miejsca).

Działaniami uzupełniającymi są inwestycje w energooszczędne oświetlenie w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha oraz w infrastrukturę drogową transportu publicznego.

Termin realizacji: 24.06.2014 – 30.11.2018
Wartość całkowita projektu: 45 453 548,84 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:
33 329 502,20 PLN