Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

"Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych” (numer projektu: RPDS.07.02.04-02-0005/16)


Główny cel projektu:

Unowocześnienie kształcenia zawodowego poprzez rozwój pracowni kształcenia praktycznego w czterech wałbrzyskich publicznych ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć, odpowiadających potrzebom rynku pracy i regionalnej gospodarki.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa kształcenia w zawodach, które wykazują zgodność z Dolnośląskimi Regionalnymi Specjalizacjami oraz unowocześnienie i dostosowanie kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy i potencjału regionalnej gospodarki w czterech publicznych szkołach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, poprzez rozwój bazy techniczno-dydaktycznej placówek we współpracy z pracodawcami.

Zakres rzeczowy projektu:

  • prace remontowe w Zespole Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej, w ramach których zaplanowano dostosowanie pomieszczenia do potrzeb nowej pracowni zawodowej (technik eksploatacji portów i terminali) oraz wymianę pionów kanalizacyjnych w związku z modernizacją wyposażenia pracowni gastronomicznych.
  • zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych w czterech szkołach zawodowych (Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera, Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych).

Termin realizacji: od 06.07.2016 r. do 30.11.2018 r.

Wartość całkowita projektu: 3 529 966,35 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 991 222,98 PLN