Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu

Przekraczamy Granice 2014-2020 Unia Europejska

Gmina Wałbrzych uzyskała dofinansowanie na kolejny etap renowacji zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu. Projekt pod nazwą „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu” (nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300) został rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -  Polska. Partnerem Gminy Wałbrzych w projekcie jest ZOO w Dvůr Králové n/Labem.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów pośrednich:

 1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.
 2. Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostepnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO Dvůr Králové n/Labem.
 3. Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania kluczowe:

 1. Modernizację obiektów Palmiarni, obejmującą renowację jednej z najbardziej zniszczonej części obiektu, tj. szklarnie od nr 7 do 12, szklarni nr 26, przybudówki B oraz odtworzenie budynku nr 27A. Łącznie będzie ponad 1200 m2 powierzchni użytkowej. Realizacja planowanego zadania ma na celu zapobieżenie przed niszczeniem cennego zespołu zabytkowego, unikatowego przyrodniczo i architektonicznie w skali kraju.
 2. Wdrożenie w ramach Palmiarni dobrych praktyk w zakresie opieki nad zwierzętami 
 3. Modernizację obiektów ZOO Dvůr Králové, obejmującą remont ekspozycji w pawilonach ZOO Dvůr Králové: Świat ptaków, Drapieżników, Tropikalna rzeka, wzbogacenie flory w pawilonach oraz wdrożenie dobrych praktyk w zakresie hodowli roślin tropikalnych.
 4. Wspólna kampania marketingowa, obejmująca:
  • wprowadzenie zniżki na zakup biletów wstępu do Palmiarni i ZOO Dvůr Králové,
  • wspólne promowanie inicjatywy na lokalnych i europejskich targach turystycznych,
  • wspólny biuletyn elektroniczny.

Termin realizacji: 01.01.2017-31.07.2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 368 767,74 EUR
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 991 278,45 EUR

w tym:
Dofinansowanie dla Gminy Wałbrzych: 575 789,41 EUR
Dofinansowanie dla ZOO w Dvůr Králové n/Labem: 415 489,04 EUR


Strona internetowa projektu:

Partner projektu ZOO Dvur Kralove a.s.: https://safaripark.cz/