Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

„Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych.” (numer projektu: RPDS.06.01.04-02-0009/17)

Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Główny cel  projektu:

Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Wałbrzych poprzez utworzenie Domu Pomocy Społecznej dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.  


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Generała Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia.
Dom Pomocy Społecznej będzie placówką stałego, całodobowego pobytu, przeznaczoną dla 30 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

Termin realizacji: 02.11.2017 – 30.08.2019 r.

Wartość całkowita projektu: 6 209 881,71 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 904 784,12 PLN