Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Konkursy

 • 19-11-2020

  Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz...
 • 19-11-2020

  Konkurs na realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...
 • 06-07-2020

  OTWARTY KONKURS OFERT

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHAdziałając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...
 • 18-06-2020

  O G Ł O S Z E N I E

  PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2020 R. Nabór ofert jest ogłaszany na podstawie Uchwały nr...

Strony