Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Tryb pozakonkursowy

 • 27-03-2020

  O G Ł O S Z E N I E

  O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.688) na...
 • 26-02-2020

  O G Ł O S Z E N I E

  O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2019 r., poz. 688 ze zm.), na...
 • 26-11-2019

  O G Ł O S Z E N I E

  O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688) na realizację...
 • 07-11-2019

  OGŁOSZENIE

  o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2019 r., poz. 688 ze zm.), na...

Strony