Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomerację Wałbrzyską (AW) tworzą 22 dolnośląskie gminy: Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i gmina wiejska Świdnica, zlokalizowane w południowej części województwa dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego).

Liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej jest Gmina Wałbrzych.

Pod względem powierzchni (1748 km2) Aglomeracja Wałbrzyska stanowi ponad 9% obszaru województwa dolnośląskiego. Około 18,3% powierzchni Aglomeracji stanowią obszary miejskie. Dla porównania: wskaźnik ten dla Dolnego Śląska wynosi 11%.

Do największych pod względem powierzchni gmin w Aglomeracji Wałbrzyskiej należą: gmina wiejska Kamienna Góra, gmina wiejska Nowa Ruda, Strzegom, gmina wiejska Świdnica oraz Lubawka. Ich łączna powierzchnia stanowi ok. 49% powierzchni Aglomeracji.

Ludność Aglomeracji wynosi 412 379 osób.

MapaAW

mapa Aglomeracji Wałbrzyskiej

 

Ideą przedsięwzięcia jest wspólne rozwiązywanie problemów oraz poszukiwanie zintegrowanych metod i narzędzi rozwoju. Podstawowym celem działania jest takie przeobrażenie regionu, by stał się on lepszym miejscem do pracy i życia dla jego mieszkańców, zarówno tych obecnych, jak i nowych.

Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej współpracują na wielu płaszczyznach, szczególnie w dziedzinie: komunikacji i transportu, środowiska, turystyki, edukacji, polityki społecznej oraz infrastruktury.

Podstawą utworzenia Aglomeracji było przyjęcie przez poszczególne rady gmin w formie uchwały „Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej”, wyznaczającej działania zmierzające do nadania stosownej rangi niniejszemu obszarowi oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji. W Deklaracji określono trzy najważniejsze priorytety, tj.:

·         Aglomeracja Wałbrzyska dostępna dla wszystkich

·         Aglomeracja Wałbrzyska lepszym miejscem do pracy

·         Aglomeracja Wałbrzyska lepszym miejsce do życia.

 

 

link do strony http://aglomeracja-walbrzyska.pl