Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku strażnicy miejscy we współpracy z Policją w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” podejmowali działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Ponadto w szkołach prowadzone są zajęcia profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły”

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, przez pierwsze kilka dni nowego roku szkolnego, strażnicy miejscy i policjanci będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów drogowych w rejonie szkół i placówek oświatowych.
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.
Mamo, Tato,
- dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
- zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
- ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
- wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
- w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.
Nauczycielu,
- odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
- przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierujący pojazdami,

-w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Ponadto w szkołach podstawowych i przedszkolach przeprowadzane są zajęcia profilaktyczne „Bezpieczny powrót do szkoły”. Spotkania te mają na celu omówienie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z chodnika, jezdni, placów zabaw oraz innych mogących mieć miejsce w drodze do i ze szkoły. Przedstawiane są podstawowe zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów. Dodatkowo funkcjonariusze przypominają o obowiązku noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza teraz, gdy szybciej zapada zmrok. Zajęcia kończą się ćwiczeniami mającymi na celu utrwalenie wiedzy zakresu poprawnego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Dzieci również mają możliwość skorzystania z magicznej tuby, która obrazuje widoczność kierowcy po zmroku pieszego z odblaskiem i bez odblasku. Zaskoczenie wśród słuchaczy jest ogromne. Każdy uczestnik otrzymuje po zajęciach zawieszkę odblaskową.