Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja o działaniach krótkoterminowych dotyczących ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM 10

Informacja o działaniach krótkoterminowych dotyczących ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM 10

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r., gmina powinna podjąć działania informowania w momencie przekroczenia poziomu lub ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu.

Poziom I (zółty) - informowanie o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych:
1. 
Po otrzymaniu informacji z WCZK DUW we Wrocławiu Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu umieszcza taką informację na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce "Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ostrzeżenia".

Poziom II (pomarańczowy) -  ryzyko przekroczenia poziomów informowania oraz Poziom III (czerwony) - ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych:
1. 
Po otrzymaniu informacji z WCZK DUW we Wrocławiu Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu umieszcza taką informację na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce "Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - ostrzeżenia";
2. 
BZU UM informuje Biuro Edukacji i Spraw Społecznych UM o ostrzeżeniu II poziomu. BESS UM przekazuje tę informację do szkół celem ograniczenia aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
3. 
BZK UM informuje Straż Miejską o ostrzeżeniu II stopnia. Straż Miejska dokonuje kontroli instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej, a także w zakresie zakazu spalania pozostałości  roślinnych na powierzchni ziemi.
Zalecenia dla ludności:
zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej,
zalecenie ograniczenia palenia w kominkach, dotyczy mieszkańców którzy mają inne rodzaje ogrzewania niż kominek.

Informacja o stopniu narażenia ludności w trakcie wystąpienia przekroczeń (obowiązywania ostrzeżenia):
Poziom I:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Poziom II i III: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc) oraz alergicznych chorób skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.