Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych
do realizacji w 2021 r.