Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Mikrogranty przyznane!

Mikrogranty
Mikrogranty przyznane!

Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 12 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach tegorocznej edycji „mikrograntów”.

Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekt pracy pracowników Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego z Partnerstwami Lokalnymi utworzonymi w poszczególnych dzielnicach w ramach działań rewitalizacyjnych. Działanie jest realizowane i finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych.

Do konkursu zgłoszono 28 wniosków z 5 podobszarów rewitalizacji, z tego 12 zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 50 000 złotych. Projekty będą realizowane od czerwca br. Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie:


http://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/34794/zarzadzenie-nr-301-2021