Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

NIEZŁY BAŁAGAN

NIEZŁY BAŁAGAN

Problem nielegalnego pozbywania się odpadów jest bardzo poważny, a likwidacja dzikich wysypisk pochłania niebagatelne sumy z budżetu miasta. Straż Miejska apeluje o zgłaszanie tego typu przypadków i pomoc w ujawnieniu sprawców procederu.

19 października br. zlikwidowano kolejne nielegalne wysypisko śmieci na terenie naszego miasta.

Początkiem ubiegłego tygodnia patrol ds spraw leśno-terenowych ujawnił dzikie składowisko odpadów w rejonie dzielnicy Biały Kamień. Odpady znajdowały się na terenie zielonym. W większości były to meble i urządzenia pochodzące z gospodarstwa domowego. Ilość tych odpadów wskazywała, że pochodzą z remontu więcej niż jednego mieszkania. Przeprowadzono szereg czynności; rozpytania wśród mieszkańców, rozmowy z zarządcami budynków oraz obserwację terenu. Działania te doprowadziły do ustalenia sprawców tego czynu. Autorami dzikiego wysypiska okazali się pracownicy firmy zajmującej się profesjonalnym opróżnianiem mieszkań i lokali. Za swój czyn zostali ukarani mandatami karnymi. W sumie ich wyczyny kosztowały 1000 zł oraz otrzymali bezwzględny nakaz uporządkowania terenu. Dzięki zaangażowaniu i wnikliwości funkcjonariusza Straży Miejskiej udało się zlikwidować kolejne śmietnisko w mieście.

Przypominamy, że na terenie naszego miasta działają dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK): ul. Beethovena i ul. Stacyjna, które służą mieszkańcom gminy Wałbrzych do nieodpłatnego odbioru odpadów, nienadających się do selektywnej zbiórki w przydomowych pojemnikach.