Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr LV/600/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.