Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

PRACA W CZASIE EPIDEMII

PRACA W CZASIE EPIDEMII

W związku z ogłoszeniem epidemii w Polsce Straż Miejska w pierwszej kolejności realizuje powierzone zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa – mają one nadany priorytet i są realizowane z pełnym zaangażowaniem posiadanych sił i środków .

Nasze działania koncentrują się zarówno na kampanii informacyjnej związanej z obowiązującymi obostrzeniami. Podczas patroli zwracamy szczególną uwagę na osoby naruszające przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

bezdmny
Nie zapominamy o osobach bezdomnych, którym w miarę możliwości dostarczamy żywność oraz środki ochrony osobistej.

Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wykorzystując pojazd służbowy dowozimy racje żywnościowe do osób pozostających pod opieką MOPS. Do tej pory dostarczyliśmy 500 paczek z żywnością. 
Za nami bardzo trudne dni. W czasie gdy większość z nas pozostaje w domach, służby na bieżąco dostosowują i modyfikują swoje działania, ze względu na dynamicznie zmieniające się przepisy i obostrzenia.