Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych rozpoczął ostatni etap wyścigu po ponad 45 mln zł z Funduszy Norweskich na realizację projektu "Wałbrzych - Zielone miasto szans"

Wałbrzych rozpoczął ostatni etap wyścigu po ponad 45 mln zł z Funduszy Norweskich na realizację projektu "Wałbrzych - Zielone miasto szans"

              

lln mfprDnia 30.10.2020 r. Gmina Wałbrzych złożyła Kompletną Propozycję Projektu pn. „Wałbrzych – zielone miasto szans” na ponad 45 mln zł w ramach II etapu naboru wniosków do Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Jest to zwieńczenie dziesięciu miesięcy wytężonej pracy nad projektem, a zwłaszcza nad jego strategicznymi załącznikami:

  • Planem Rozwoju Lokalnego (PRL)
  • Planem Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).

Przewidziane jest 100% dofinansowania projektu dla ok. 15 zwycięskich miast!