Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzyskie spotkanie Otwartej Grupy Roboczej Europejskiej Stolicy Kultury 2016 - Dolny Śląsk

Wałbrzyskie spotkanie Otwartej Grupy Roboczej Europejskiej Stolicy Kultury 2016 - Dolny Śląsk
 29-30 września odbędzie się w Wałbrzychu (w Centrum Aktywnego Wypoczynku "Aqua-Zdrój") spotkanie Otwartej Grupy Roboczej Europejskiej Stolicy Kultury - Dolny Śląsk, której celem jest partycypacyjne opracowanie koncepcji i zasad współpracy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Wałbrzyskie przedsięwzięcie stanowi element cyklu roboczych spotkań w miastach Dolnego Śląska, których założeniem jest opracowanie koncepcji współpracy całego regionu przy realizacji projektu Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wypracowana koncepcja stanowić będzie podstawę do planowania obchodów ESK Wrocław 2016 na Dolnym Śląsku.
 
Grupa ma charakter otwarty, uczestniczą w niej dyrektorzy instytucji, menedżerowie i animatorzy kultury, liderzy i działacze społeczni oraz samorządowcy. Każde spotkanie Grupy poświęcone jest innemu obszarowi współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska - tematem przewodnim wałbrzyskiego zebrania będzie zagadnienie: " Wspólne i osobne projekty artystyczne w ramach ESK 2016".
 
Plan spotkania jest następujący:
29.09 (poniedziałek): godz. 10:00 - przybycie uczestników do Aqua-Zdrój,
                               godz. 11:00 - konferencja prasowa dla lokalnych mediów,
                               godz. 12:00-18:00 - obrady Grupy,
                               godz. 19:30 - prezentacja pomysłów przez lokalnych liderów kultury.
 
30.09 (wtorek): godz. godz. 9:30 -11:00 - zwiedzanie Starej Kopalni przez uczestników Grupy
                               godz.11:00 -13:30 - obrady Grupy,
                               godz. 13:30-16:00 - otwarte spotkanie ze wszystkimi osobami zainteresowanymi tematyką Europejskiej Stolicy Kultury 2016
 
Więcej informacji: