Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Z RAPORTU STRAŻY MIEJSKIEJ

Z RAPORTU STRAŻY MIEJSKIEJ

radiowózW trzecim tygodniu lutego dyżurny Straży Miejskiej przyjął od mieszkańców 83 zgłoszenia z prośbą o interwencję. 10 zgłoszeń dotyczyło zakłócania porządku i spokoju, 18 dotyczyło zagrożenia w ruchu drogowym, 21 zgłoszeń dotyczyło ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, 4 dotyczyło zagrożenia życia i zdrowia, 1 zagrożeń pożarowych, 12 awarii technicznych i 17 związanych było ze zwierzętami. Ponadto aż 8 zgłoszeń dotyczyło martwej zwierzyny.

chodnik17.02.2020 r., patrolująca rejon Śródmieścia dzielnicowa otrzymała zgłoszenie od przechodnia o niezabezpieczonych w chodniku dziurach po usuniętych znakach drogowych. Sprawa natychmiast została zgłoszona do ZDKiUM, a miejsca niebezpieczne odpowiednio zabezpieczone.

18.02.2020 r., o godzinie 13:30 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o dużej emisji dymu z komina przy ulicy 3 Maja. Przybyły na miejsce patrol potwierdził zasadność zgłoszenia. Na miejsce wezwano jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Jak się okazało zapaliła się sadza w kominie. Dalsze czynności na miejscu prowadziła jednostka PSP.

bezdmny9.02.2020 r., w godzinach porannych do siedziby Straży Miejskiej zgłosił się bezdomny mężczyzna z prośbą o żywność, w którą został na miejscu zaopatrzony. Z innej formy pomocy nie chciał skorzystać.

21.02.2020 r., o godzinie 13:30 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące rozszczelnienia gazociągu podczas prowadzonych prac ziemnych przy ulicy Andersa 164 . Skierowane na miejsce patrole Straży Miejskiej zabezpieczyły teren oraz służyły wsparciem przy zamknięciu ruchu drogowego.

22.02.2020 r., tuż po godzinie 7 dyżurny otrzymał zgłoszenie o przewróconym drzewie przy ulicy Matejki. Skierowany na miejsce patrol interwencyjny potwierdził zgłoszenie. Dalsze czynności związane z usunięciem drzewa prowadziła PSP.

23.02.2020 r., o godzinie 16:30 Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o nadmiernie gromadzącej się wodzie przy moście na ulicy De Gaulle’a. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zasadność zgłoszenia i zabezpieczył miejsce niebezpieczne. Dodatkowo powiadomione zostało Pogotowie Wodociągowe

tuba24.02.2020 r., patrol szkolny podsumował działania profilaktyczne przeprowadzone podczas ferii oraz tuż przed nimi, a dotyczące bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W czasie ferii zimowych odbyły się 4 spotkania z dziećmi i młodzieżą, w których wzięło udział 131 słuchaczy. Przed feriami odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 408 uczestników. Ponadto w czasie ferii zimowych kontrolą zostały objęte miejsca niebezpieczne, gdzie młodzież mogłaby przebywać. W tym roku po raz pierwszy kontrolowaliśmy teren Galerii Viktoria.