Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Założenia programu „Czysty Wałbrzych”

Założenia programu „Czysty Wałbrzych”
  • konsekwentne egzekwowanie od zarządców terenów w mieście realizacji umów dotyczących utrzymania porządku i czystości.
  • uruchomiony całodobowy, bezpłatny numer telefonu 986, pod którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące czystości w mieście.
  • szybkie reagowanie na zgłaszane uwagi – wszczęcie właściwej procedury w ciągu 24 godz. w przypadku terenów gminnych, 48 godzin w pozostałych przypadkach.
  • z Urzędem Marszałkowskim zostanie zawarte porozumienie w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych utrzymania letniego dróg wojewódzkich.
  • negocjowane będą także warunki przejęcia utrzymania zimowego.
  • negocjacje w zakresie utrzymania dróg prowadzone są również ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu.
  • Porozumienie z Energią Pro w Wałbrzychu dotyczące przyśpieszenia naprawy oświetlenia miejskiego - zamontowania energooszczędnych lamp i pomalowania słupów.
  • Straż Miejska została zobligowana do skrupulatnego pilnowania porządku i czystości w mieście