Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Regulamin korzystania ze strony pomoc zaufanie

  • Strona jest własnością Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
  • Odpowiedzi na mail-e udzielane są przez specjalistów pracujących w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, którzy maja merytoryczne i praktyczne przygotowanie w tych obszarach.
  • Strona pomoczaufanie.walbrzych.eu jest przeznaczona dla mieszkańców Wałbrzycha, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, lecz korzystać z niej mogą wszyscy potrzebujący.
  • Pomoc świadczona przez specjalistów poprzez stronę internetową pomoczaufanie.walbrzych.eu jest bezpłatna.
  • Pomoc, konsultacje i porady udzielane za pomocą strony pomoczaufanie.walbrzych.eu skierowane są do mieszkańców Wałbrzycha.
  • Wszystkie kontakty mailowe pomiędzy klientami, a specjalistami są ukryte dla innych użytkowników strony oraz podlegają ochronie zgodnie z etyką zawodową specjalistów.
  • Specjaliści udzielają odpowiedzi na pytania klientów będących mieszkańcami Wałbrzycha.
  • Osoby używające strony niezgodnie z przeznaczeniem nie będą otrzymywały odpowiedzi, a ich kontakt ze specjalistami może być zablokowany.
  • Korzystanie z tego portalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.