Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (nr projektu: RPDS.01.03.04-02-0002/18)

Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Główny cel  projektu:

Stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP z terenu Wałbrzycha i Aglomeracji Wałbrzyskiej przez utworzenie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

  1. Zapewnienie przestrzeni do funkcjonowania Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przez prace remontowe i adaptacyjne w budynku przy ul. Młynarskiej 29 i zakup wyposażenia,
  2. Zapewnienie dostępu do oferty Inkubatora wszystkim zainteresowanym, przez dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  3. Udzielenie wsparcia inkubowanym podmiotom przez stworzenie oferty doradczo-szkoleniowej, odpowiadającej potrzebom MŚP,
  4. Objęcie wsparciem podmiotów o największym potencjale rozwojowym przez skierowanie wsparcia przede wszystkim do branż wpisujących się w RSI, w tym przede wszystkim ICT.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zadanie inwestycyjne przygotowujące obiekt przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, poprzez przebudowę i adaptację budynku przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu. W ramach prac budowlanych wykonana zostanie rozbiórka budynku gospodarczego położonego bezpośrednio przylegającego do budynku przy ul. Młynarskiej 29, wraz z budową ściany oporowej. Projekt przewiduje również prace budowlane związane z zagospodarowaniem otoczenia wokół obiektu (w tym m. in. utworzeniem miejsc postojowych). W celu zapewnienia optymalnych warunków do inkubacji przedsiębiorstw, w projekcie przewidziano również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, w tym sprzętu IT.

Termin realizacji: 7.08.2017 – 30.08.2021

Wartość całkowita projektu:  6 230 955,53 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 494 741,45 PLN

Luty 2021r