Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ankieta budynki


Szanowni Mieszkańcy!
Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza do wypełnienia ankiety, która ma spełnić dwa cele. Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. To w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy).  Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.
Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy.
Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.
Ankietę można wypełnić online na stronie internetowej https://dobrebudynki.pl/ bądź pobrać, wypełnić i dostarczyć do końca lutego 2022 r. na jeden ze wskazanych sposobów:
    1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. H. Sienkiewicza 6-8, 58-309 Wałbrzych (za pośrednictwem urny zlokalizowanej w BOK).
    2. e-mailem na adres: um@um.walbrzych.pl z dopiskiem „Ankieta budynki” – poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza.
    3. pocztą na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. H.Sienkiewicza 6-8, 58-309 Wałbrzych.

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr 74 66 55 238.  
Dziękujemy za pomoc! Razem zadbajmy o czyste powietrze i poprawiajmy stan naszych budynków.