Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Osoby z niepełnosprawnościami

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja na terenie Wałbrzycha odbywa się po uprzedniej rejestracji

Osoby z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy:
a) w punkcie:

 •     można przyjść na wizytę z osobą, która pomoże dotrzeć do punktu i będzie tłumaczyć rozmowę np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
 •     o pomoc tłumacza języka migowego należy się zwrócić podczas zapisu na poradę,

b) w dogodnym dla siebie miejscu:

 •     którego ze względu na stan zdrowia nie można opuszczać np. w szpitalu lub domu,
 •     wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, np. w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
 •     w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku Urzędu Miejskiego,

c) za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

 •     pomoc może zostać udzielona telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail
 •     przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione składają Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu informacji o osobie uprawnionej, udziela porady w umówionym terminie. Forma udzielenia pomocy musi być określona w zgłoszeniu wraz z danymi kontaktowymi do siebie (numer telefonu, adres e-mail itd.).

GDZIE?

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna, w tym nieodpłatna mediacja - adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką
  ul. Limanowskiego 9 - parter, 58-300 Wałbrzych,
  od poniedziałku do piątku 8.00-12.00
  dogodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 2. Nieodpłatna Pomoc Prawna, w tym nieodpłatna mediacja - radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
  pl. Magistracki 1, pok. nr 1, 58-300 Wałbrzych, (Ratusz - wejście boczne od ul. Kopernika)
  od poniedziałku do piątku 9.00-13.00    
 3. Nieodpłatna Pomoc Prawna, w tym nieodpłatna mediacja - adwokaci i radcowie prawni ze Stowarzyszenia Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
  pl. Magistracki 1, pok. nr 1, 58-300 Wałbrzych, (Ratusz - wejście boczne od ul. Kopernika)
  poniedziałek 13.00-18.00, od wtorku do piątku 13.00-17.00
 4. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, adwokaci
  i radcowie prawni  ze Stowarzyszenia Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
  ul. Limanowskiego 9 - parter, 58-300 Wałbrzych,
  od poniedziałku do piątku 12.00-16.00
  dogodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową

REJESTRACJA WIZYT
Telefoniczna:

 •   74/ 66 66 399,  w godz. 8.00-16.00, ul. Limanowskiego 9  
 •   74/66 55 183, w godz. 9.00-17.00, pl. Magistracki 1

Elektroniczna:
https://np.ms.gov.pl/zapisy

Rejestracja dodatkowa dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się
potrzebę skorzystania z usług tłumacza migowego bądź uzyskania pomocy za pomocą środków porozumiewania się na odległość osoba jest zobowiązana zgłosić ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tutejszego Urzędu, w następującej formie:
➢ e-mail: e.zak@um.walbrzych.pl
➢ fax: 74 / 64 88 506
➢ tel. ( korzystając z osoby przybranej ): 74 / 66-55-376
➢ podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Osoby z niepełnosprawnościami, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają oświadczenie* w formie papierowej lub elektronicznej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. w który to sposób prawnik porozumiewa się w umówionym terminie.
W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym
w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania
z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób, Osoba udzielająca pomocy oświadczenie od osoby uprawnionej odbiera na miejscu.

PO UZYSKANIU PORADY
Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne.
Opinia może być przekazywana przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) poprzez:

 •    wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy,
 •    listownie na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300     Wałbrzych,
 •    telefonicznie pod numerem telefonu 74/6655284; osoba odbierająca opinię

o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.