Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Osoby z niepełnosprawnościami

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja na terenie Wałbrzycha odbywa się po uprzedniej rejestracji.

Osoby z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy:

a) w punkcie:

 • można przyjść na wizytę z osobą, która pomoże dotrzeć do punktu i będzie tłumaczyć rozmowę np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
 • o pomoc tłumacza języka migowego należy się zwrócić podczas zapisu na poradę,

b) w dogodnym dla siebie miejscu:

 • którego ze względu na stan zdrowia nie można opuszczać np. w szpitalu lub domu,
 • wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, np. w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
 • w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku Urzędu Miejskiego,

c) za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

 • pomoc może zostać udzielona telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail
 • przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione składają Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu informacji o osobie uprawnionej, udziela porady w umówionym terminie. Forma udzielenia pomocy musi być określona w zgłoszeniu wraz z danymi kontaktowymi do siebie (numer telefonu, adres e-mail itd.).

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatna mediacja) mogą również odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takiej sytuacji nie składa się pisemnych oświadczeń.

GDZIE można uzyskać pomoc?

Lokalizacja punktu

Dni i Godziny

Podmiot prowadzący

ul. Limanowskiego 9
58-300 Wałbrzych - parter
dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych
tel. 74 66 66 399

od poniedziałku do piątku
10:00-14:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna
adwokaci wskazani przez
Okręgową Radę Adwokacką

pl. Magistracki 1,
58-300 Wałbrzych
pok. nr 1 (Ratusz - wejście boczne od ul. Kopernika)
tel. 74 66 55 183

od poniedziałku do piątku
9:00-13:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna
radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

Poniedziałek
1300-1800
od wtorku do piątku
13:00-17:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna
adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie
Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

ul. Hirszfelda 4
58-309 Wałbrzych
dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych
tel. 74 666 10 21

Poniedziałek
12:00-17:00
od wtorku do piątku
12:00-16:00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
adwokaci i radcowie prawni Stowarzyszenie
Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe

ZAPISY:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Telefoniczna rejestracja wizyt

ul. Limanowskiego 9, pn.-pt. w godz. 1000-1400

74/ 66 66 399

Pl. Magistracki 1, wt.- pt. w godz. 900-1700, w pon. 900-1800

74/ 66 55 183

ul. Hirszfelda 1, wt.-pt. w godz. 1200-1600,, pon. w godz. 1200-1700

74/ 666 10 21

Elektroniczna rejestracja wizyt:

w zakładce „ZAPISY PRZEZ INTERNET” https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Rejestracja dodatkowa dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

potrzebę skorzystania z usług tłumacza migowego bądź uzyskania pomocy za pomocą środków porozumiewania się na odległość osoba jest zobowiązana zgłosić ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tutejszego Urzędu, w następującej formie:

 • e-mail: e.zak@um.walbrzych.pl
 • fax: 74 / 64 88 506
 • tel. ( korzystając z osoby przybranej ): 74 / 66-55-376
 • podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

PO UZYSKANIU PORADY

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Opinia może być przekazywana przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) poprzez:

 • wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy,
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,
 • telefonicznie pod numerem telefonu 74 6655284; osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.